Welkom op deze site!

U vindt hier nuttige en bruikbare informatie over effectieve mechanische onkruidbestrijding voor een rendabele teelt.


O V E R   O N S

_____________________________________________________________________

Mechanisch Schoon is een initiatief van
Bertus Buizer

Toen Bertus Buizer nog als landbouwadviseur en manager bij DLV Plant werkte (tegenwoordig 'Delphy' genoemd), voerde hij samen met collega's en Wageningen Universiteit & Research en tientallen Nederlandse akkerbouwers en vollegrondgroententelers twee landelijke projecten uit voor de innovatie en implementatie van mechanische onkruidbestrijding in de gangbare en biologische landbouw in Nederland. Die twee projecten waren 'OiO' (Onkruidbestrijding in Omschakeling; 2002 - 2004) en 'Mechanisch Schoon' (2004 - 2006).

Van beide projecten was Bertus initiatiefnemer en projectmanager en het waren ook zeer geslaagde projecten. Ze waren een belangrijk onderdeel van de Nederlandse kraamkamer van duurzaamheid. Meer dan 10.000 boeren en tuinders hebben in die vier jaar door deze projecten kennis genomen van de verschillende innovatieve technieken van mechanische onkruidbestrijding.

Wij denken dat tegenwoordig eigenlijk geen enkele boer er meer omheen kan, als onderdeel van meer aspecten en maatregelen om het onkruid op een duurzame wijze te beheersen en waar nodig te bestrijden.

Mechanisch Schoon is tegenwoordig een activiteit van Buizer Advies, het adviesbedrijf van Bertus Buizer voor duurzame landbouw en energie.


Foto: Bertus Buizer

naar boven