Welkom op deze site!

U vindt hier nuttige en bruikbare informatie over effectieve mechanische onkruidbestrijding voor een rendabele teelt.


N I E U W S

_____________________________________________________________________

Kvik-up bestrijdt wortelonkruiden zoals kweek, akkerdistel en akkerpaardenstaart mechanisch

Mechanisch Schoon, 11 juli 2019

De Kvik-up is een werktuig dat in Denemarken is gemaakt en werd aanvankelijk vooral in de Scandinavische landen gebruikt. Speciaal om het wortelonkruid kweek te bestrijden. De naam 'Kvik-up' betekent 'kweek omhoog'. Maar ook de akkerdistel en akkerpaardenstaart worden goed bestreden. Sinds 2004 wordt ook in Nederland met de Kvik-up gewerkt.

Werking:
De roterende tanden aan de achterkant van de frees werken de wortelstokken los en gooien deze door de lucht. Doordat de wortelstokken lichter zijn, vallen deze als laatste op de grond. Ze kunnen dan bij droog weer gemakkelijk uitdrogen. De machine werkt vooral goed op zandgrond en kan daar tot ongeveer negentig procent effect hebben. De wortelstokken kunnen vervolgens met een cultivator of oude eg bij elkaar geraapt worden op de kopakker om ze daarna af te voeren. Ook op lichte klei zijn goede ervaringen. Op zware grond van meer dan 30% afslibbaar is het effect minder goed.


Foto: Kvik-up         Foto credits: Sjaak van Schie

De zware ganzevoeten van de Kvik-up breken de bovengrond volvelds los. De rotor met veertanden draait door de bovengrond op een diepte van maximaal 15 cm en werpt grond en worteldelen omhoog. De zware gronddelen vallen sneller terug dan de worteldelen waardoor deze oppervlakkig neerkomen en kunnen uitdrogen.

Zet de machine in als de wortelonkruiden actief zijn. Herhaal de bewerking twee of drie keer, steeds als er na een bewerking nieuwe spruiten zijn opgekomen.


Lees ook:
Kvik-up ruimt wortelonkruiden op
‘We zijn verbaasd over het resultaat. Veel kweek komt boven op de grond te liggen en gaat dood bij droog en zonnig weer. Op plekken met veel kweek is de grond na bewerking wit.’


Meer over mechanische bestrijding van kweek
Deens onderzoek (in het Engels):
          Artikel
          Presentatie


_____________________________________________________________________

Biologische spruitkool mechanisch schoon met Pneumat onkruidblazer

Betreft zowel onkruid als eitjes van de koolvlieg

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     05 juni 2019

In Oostelijk Flevoland (provincie Flevoland) wordt in biologische spruitkool weer gewerkt met de Pneumat intra-rijwieder, ook wel 'Pneumat onkruidblazer' genoemd. Want behalve kleine onkruidplantjes blaast deze machine ook de eitjes van de koolvlieg weg. En dat is mooi meegenomen.

Toen ik nog bij DLV Plant werkte (tegenwoordig 'Delphy' genoemd), introduceerde ik deze uit Duitsland afkomstige innovatieve machine van de Fa. Lütkemeijer in Nederland en werd deze in twee achtereenvolgende projecten gedemonstreerd: 'OiO' (Onkruidbestrijding in Omschakeling; 2002 - 2004) en 'Mechanisch Schoon' (2004 - 2006).

Van beide innovatieve projecten was ik initiatiefnemer en projectmanager en het waren ook zeer geslaagde projecten. Ze waren een belangrijk onderdeel van de Nederlandse kraamkamer van duurzaamheid.

Van het landelijk project 'Mechanisch Schoon' vindt u hier een link naar de eindrapportage en persberichten.

Zie artikel ....

naar boven